Friday, September 16, 2011

Satu emas, Enam Perak dan Tiga Perunggu


Alhamdulillah, SMA Negeri 8 Jakarta kembali berhasil membawa medali emas OSN. Tahun ini, SMA Negeri 8 Jakarta berjaya melalui :

  1. Bintang Rahmat Wananda - Kebumian - XII IPA Emas The Best Meteo – Hidro
  2. Sabrina Rizqi Aulia - Astronomi - XII IPA Perak
  3. Muntaha Ilmi - Komputer - XII IPA Perak
  4. Rizka Risyad - Astronomi - XII IPA Perunggu
  5. Aufar Gilbran - Komputer - XI IPA Perak
  6. Adrian Karim Januar - Ekonomi - XI IPA Perak
  7. Tiara Amalia Puteri - Ekonomi - XI IPA Perak
  8. Meutia Admiralda - Biologi - XI IPA Perunggu
  9. Tazkya Amany - Biologi - XI IPA Perunggu
  10. Muhammad Rizki Rahmanda - Matematika - XI IPA Perak

Satu Emas, 6 Perak dan 3 Perunggu. Selamat yaa atas keberhasilan kalian dalam memajukan prestasi akademik SMA Negeri 8 Jakarta.

No comments: